Koji je najbolji sustav za ovlaživanje za humidor?

Sustav za ovlaživanje najbitniji je element u funkcioniranju bilo kojeg humidora. Posljednjih godina popularnost elektronički kontroliranih ovlaživača znatno je porasla, a cijene tih ovlaživača osjetno su pale, što ih je učinilo pristupačnima za većinu pušača cigara. Senzor redovito prati razinu vlažnosti u humidoru. Kad se postigne željena razina vlažnosti, mali ventilator raspršuje vlažni zrak širom humidora Prednosti su ovih sustava mnogostruke. Kao prvo, prikladnost: ne morate stalno nadzirati zaslon, budući da sam ovlaživač automatski obavještava korisnika kad ga treba ponovno napuniti. Osim toga, postoji sigurnost da će se pravilna vlažnost uvijek održavatiu cijelom humidoru, zahvaljujući cirkulaciji zraka koju omogućuje ugrađeni ventilator.

Ako ste, kao početnik, još uvijek nesigurni u vezi s ulaganjem u elektronički ovlaživač, trebali biste se pobrinuti da vaš ovlaživač upotrebljava sustav na bazi akrilnog polimera i dobro paziti na higrometar, puneći ovlaživač kad god je potrebno. Boveda Packs, koji oslobađaju unaprijed određene razine vlažnosti, također su održiva alternativa. Međutim, trošak tih paketića može se brzo nagomilati s vremenom pa se elektronički sustav za ovlaživanje može pokazati kao dugoročno ekonomičnija opcija.

Koje vrste sustava za ovlaživanje...


Što s plijesni u humidoru?