Gdje je najbolje mjesto za postavljanje humidora?

Glavna točka koja dolazi do izražaja jest temperatura. Na većini lokacija uobičajene promjene temperature koje se događaju tijekom dana ne predstavljaju problem za vaš humidor. Međutim, treba obratiti pažnju na sljedeće točke:
  • Humidor ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti. Iznenadna povećanja temperature, čak i kratkotrajna, povezana su s promjenama u razini relativne vlažnosti unutar humidora i treba ih izbjegavati.
  • Zbog istog razloga hunidor ne bi trebalo postaviti u neposrednu blizinu grijalice ili klimatizacijskog sustava.
  • Također treba izbjegavati ekstremnu hladnoću. Nezagrijane prostorije ili podrumi često ne dosežu preporučenu minimalnu temperaturu od 16 °C, posebno za vrijeme zimskih mjeseci.

Koji je najbolji način za pohranu...


Je li humidoru potrebna posebna njega?