Pravilna razina vlažnosti unutar humidora

Možda ste već kupili cigare na Karibima. Cigare obično samo leže na polici, bez traga humidoru i bez ovlaživača na vidiku. U nekim slučajevima to ima malo veze s nepažnjom, ali također ima veze s vlagom u zraku tih zemalja, koja je puno viša nego na ostalim zemljopisnim širinama.

Standardna je preporuka da razina vlažnosti unutar humidora ostane između 68 i 75 %, iako su male privremene promjene prema gore ili dolje prihvatljive.

Samo vlažno lišće duhana može se pravilno motati. Svježe motane cigare imaju sadržaj vlage od otprilike 20 %, ali količina vlage postepeno se smanjuje tijekom naknadne pohrane. Kako se cigare ne bi osušile, trebaju zadržati otprilike 12 - 14 % težine vode. To se najbolje ostvaruje kad se čuvaju na temperaturi između 16 i 26 °C. Prilikom upotrebe ovlaživača koji je na odgovarajući način prilagođen za humidor, sadržaj vlage trebao bi se stabilizirati negdje u tom rasponu nakon nekoliko dana u humidoru.

Anglosaksonski ljubitelji naročito često pohranjuju cigare na malo nižim razinama vlažnosti, sa samo 65 % vlažnosti, a za dugotrajnu pohranu to pada na 60 %. Iskusni pušači cigara trebali bi usporediti aromu svojih omiljenih cigara kad se pohranjuju na različitim razinama vlažnosti, budući da se aroma mijenja ovisno o količini vlage u duhanu. Uz elektroničke sustave za ovlaživanje moguće je po želji mijenjati razinu vlažnosti unutar humidora.

Što ako je razina vlažnosti u...


Koji je najbolji način za pohranu...